• Klompenpad
  • You can enter slide name here
  • You can enter slide name here
  • You can enter slide name here
Home  /   Stichting  /   Actueel

September 2019

De statuten van de stichting zijn geactualiseerd. De doelstelling blijft onveranderd. Het bestuur bestaat voortaan uit maximaal 4 personen. En bij vereffening van de stichting zal een liquidatiesaldo in ieder geval ten goede komen van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling. 


Verslag van het 27e boekjaar (2018) van Stichting Gemeenschappelijk Bezit Landgoed Kolland

Historisch onderzoek

Ruim 125 jaar geleden kochten de voorouders van de huidige aandeelhouders landgoed Kolland. De stichting heeft Bureau Landweer gevraagd om een historisch onderzoek te beginnen naar de geschiedenis van landgoed Kolland. De sleutel van het onderzoek is de wijze waarop de eigenaren het landgoed beheerden: van particuliere belegging naar een opengesteld familie-landgoed. Uiteraard speelt daarbij de landschapsontwikkeling een belangrijke rol.

Aankoop cultuurgrond

De stichting is door Bureau Beheer Landbouwgronden, opgeheven per 1-1-2019, in de gelegenheid gesteld om twee percelen cultuurgrond -tijdelijk- aan te kopen. De percelen liggen ten westen van landgoed Kolland. Deze verwerving is een onderdeel van de compensatie van in natuur omgezette landbouwgronden en het buitentalud van de dijk, ingevolge van het beheersplan N2000 van landgoed Oud Kolland, Overlangbroek en Kolland. 

                                              

Leergang landgoedbeheer en -bestuur 2018

    Cultuurgrond (rood)

Leergang landgoedbeheer en – bestuur: de samenwerking tussen bestuur en rentmeester

Het besturen en het beheren van een landgoed is voor velen nieuwe materie. De stichting organiseerde een leergang, verspreid over drie zaterdagen, waarin een landgoedbestuurder en een rentmeester in gesprek gingen met de cursisten.

Tot slot heeft de stichting in 2018 bijgedragen aan het toezicht op landgoed Kolland. 


In 2017 was het bestuur terughoudend vanwege de te verwachten grondtransacties, die volgen op de aanwijzing van een deel van landgoed Kolland als beschermd gebied onder Nature 2000.

Het afgelopen jaar heeft de stichting bijgedragen aan het toezicht op landgoed Kolland. 

Voor het komende jaar verwacht de stichting bij te dragen aan de grondtransacties met betrekking tot landgoed Kolland en aan een historisch onderzoek naar beheer en exploitatie van landgoed Kolland.