• You can enter slide name here
  • You can enter slide name here
  • You can enter slide name here
  • You can enter slide name here
  • You can enter slide name here
  • You can enter slide name here
Home  /   Stichting  /   Financieel

Voor een financieel overzicht van Stichting Gemeenschappelijk bezit Landgoed Kolland kunt u onderstaande link aanklikken:

2018 Verkorte balans en vw tbv Anbi Stg. gemeenschappelijk bezit landgoed Kolland 2018

De exploitatie opbrengsten bestaan uit uitgekeerd dividend. De exploitatie kosten zijn behoudens de kosten voor de KvK, geheel toe te schrijven aan het realiseren van de doelstelling.
De financiële vaste activa bestaan uit de aandelen landgoed Kolland. De liquide middelen zijn ten behoeve van een noodzakelijke reserve.